MDI-FUSION-125-125-135-sence

MD Inženiring

JEKLENE KONSTRUKCIJE

Ravnanje z odpadki

RAZISKAVE

Re-sort

REFERENCE

KONTAKT

clip_image002
[Raziskave] [Ravnanje z odpadki] [Stanje glede ravnanja z odpadki] [Mehanskobiološka obdelava odpadkov]

STANJE GLEDE RAVNANJA Z ODPADKI V SLOVENIJI

 

Problematika ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji je vse bolj aktualna. Pod pojmom odpadki, v tem prispevku, imam v mislih komunalne odpadke.

V nekaterih članicah Evropske unije , kot so recimo Avstrija in Nemčija, ta problem rešujejo že na izvoru.. V Sloveniji glede ločevanja odpadkov še ne dosegamo zastavljenih ciljev, kakor tudi nimamo zadostnega števila zbirnih centrov, sortirnic, zbiralnic in centrov za predhodno obdelavo odpadkov. Direktiva Sveta 99/31/ES o odlaganju odpadkov  na deponijah je postavila zahtevo, preprečevati oziroma zmanjšati škodljive učinke, ki jih povzročajo odlagališča odpadkov na okolje, z uvedbo strogih tehničnih zahtev povezanih z odlagališči odpadkov, kar pomeni izvajanje predhodne obdelave odpadkov s standardiziranimi postopki.

 

Iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije razberemo, da je v letu 2008,  v Sloveniji nastalo v povprečju 453 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar pomeni  1,2 kg odpadkov na prebivalca dnevno, odloženih pa je bilo na prebivalca 336 kg komunalnih odpadkov, oziroma 403 kg vseh odpadkov.  Količina odloženih odpadkov,  za leto 2008 v RS,  na odlagališčih za nenevarne odpadke, t.i. komunalnih odlagališčih, je znašala 822 722 ton in se je glede na leto 2007 povečala za 1,4 %, medtem, ko se je količina odloženih komunalnih odpadkov zmanjšala  za  0,4 %. Po podatkih Statističnega  urada RS je stanje ravnanja z odpadki v RS že nekaj preteklih let nespremenjeno. Zato je nujno potrebno uvajanje:

  • uspešno ločevanje odpadkov  na izvoru,
  • učinkovite obdelave odpadkov pred odlaganjem (mehanska, biološka, termična,…),
  • ureditev odlagalnih površin ,
  • ozaveščanje javnosti  o odpadkih,  kot uporabnih surovinah.
  • V Sloveniji, po 15. juliju 2009, ni dovoljeno odlagati na odlagališča nepredelanih komunalnih odpadkov. Za predelavo uporabljamo naprave za mehansko biološko obdelavo in postopek termične obdelave odpadkov (industrijski sosežig). 

Avtor: Brigita Polanec

[MD Inženiring] [Jeklene konstrukcije] [Ravnanje z odpadki] [Raziskave] [Reference] [Re-sort] [Kontakt]